Jubileusz 90-lecia Szkoły Podstawowej nr 2

Foto: Zasoby UM,

6 czerwca 2024 r. w POK „Dom Chemika” odbyły się uroczystości z okazji Jubileuszu 90-lecia powstania Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Puławach.

Obchody rozpoczęła msza święta w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a następnie odbył się przemarsz korowodu na część oficjalną w POK „Dom Chemika”. Podczas uroczystości przemawiali zaproszeni goście, a części artystyczną przygotowali uczniowie „dwójki”. Następnego dnia na dzieci ze szkolnej społeczności czekał piknik przygotowany przez grono pedagogiczne oraz rodziców

W 1934 r. wszystkim szkołom powszechnym w Puławach nadano następujące numery: szkoła na Działkach otrzymała Nr 1, szkoła na Polnej – Nr 2, szkoła przy Gdańskiej – Nr 3 i szkoła przy Włostowickiej – Nr 4. Budynek, w którym aktualnie mieści się Szkoła, został oddany do użytku l września 1959 roku. Położony jest przy zbiegu ulic Alei Małej i PCK. Takie usytuowanie obiektu zawdzięczamy ofiarności lekarki, pani Olgi Pakowskiej (z domu Kowalskiej), która podarowała plac pod budowę. W budynku mieściło się 11 izb lekcyjnych, pomieszczenia na bibliotekę, gabinet lekarsko - stomatologiczny, stołówka i pomieszczenia gospodarcze. Zorganizowano pracownię fizyczno - chemiczną i biologiczną oraz pracownię prac ręcznych. Na zewnątrz znajdowało się boisko sportowe i ogródek warzywny, pomocny w nauczaniu przyrody. W nowej Szkole rozpoczęło pracę 13 nauczycieli i 517 uczniów. Kierownikiem została pani Adela Jurkowa. W 1961 r. w Szkole otworzono świetlicę, rozszerzając tym samym funkcję opiekuńczą.

Doniosłym wydarzeniem w życiu społeczności szkolnej było nadanie szkole imienia. Na patrona wybrano K. K. Baczyńskiego, a wiadomo jakim milczeniem otoczeni byli wówczas żołnierze AK i bohaterowie Powstania Warszawskiego. Wybór patrona szkoły miał ścisły związek z bardzo aktywną pracą istniejącego od 1968 roku Szczepu Harcerskiego im. Szarych Szeregów. Wiedza naszych uczniów na temat życia i twórczości żołnierza-poety była imponująca. Nawiązali interesujący kontakt z rodziną Krzysztofa, zgromadzili pamiątki. Szkoła uzupełniła literaturę z okresu wojny i okupacji. Po trwających dwa lata pracach przygotowawczych, dnia 9 czerwca 1979 roku szkoła otrzymała imię Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.