50-lecie Miejskiego Przedszkola nr 13

50-lecie Miejskiego Przedszkola nr 13
Foto: Urząd Miasta Puławy, 50-lecie Miejskiego Przedszkola nr 13

18 października, odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 50-lecia Miejskiego Przedszkola nr 13 w Puławach na której nadano placówce imię Julianna Tuwima.

Cieszymy się, że dzięki nadaniu przedszkolu imienia placówka uzyska swoistą indywidualną tożsamość, a także rozpocznie realizowanie zadań i działań mających na celu przybliżenie dzieciom postaci patrona. Edukacja przedszkolna jest bardzo ważnym etapem w życiu dziecka. To tutaj dzieci wprowadzane są w świat nauki, zabaw, ale też pierwszych zasad życia społecznego.

Gratulujemy i życzymy wszystkiego najlepszego wszystkim byłym i obecnym Dyrektorom, Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom Administracji oraz Obsługi, jak również uczniom i rodzicom.

Życzenia na ręce Pani Dyrektor, złożył Pan Prezydent – Paweł Maj, zaś w imieniu Rady Miasta, Pan Wiceprzewodniczący – Paweł Matras.