Informacja o działalności Urzędu Miasta Puławy w Polskim Języku Migowym

Ilustracja przedstawia tłumacza języka migowego
Foto: Zasoby UM, Ilustracja przedstawia tłumacza języka migowego

Urząd Miasta Puławy dba o to, aby mieszkańcy mogli załatwiać swoje sprawy szybko i profesjonalnie, aby mieli łatwy dostęp do podstawowych usług publicznych.

 

Witamy w Urzędzie Miasta Puławy.

 

Codziennie realizujemy zadania z zakresu spraw obywatelskich, edukacji, sportu, ochrony zdrowia i profilaktyki, ochrony środowiska, mieszkalnictwa, pomocy społecznej, kultury, rozwoju przedsiębiorczości, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego oraz bezpieczeństwa.

Licząc się z opinią mieszkańców prowadzone są konsultacje społeczne.

Mieszkańcy mają również możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu miasta poprzez budżet obywatelski.

Pracami Urzędu Miasta Puławy kieruje Prezydent Miasta.  Kompetentne załatwianie spraw wymaga działania wielu wydziałów i biur. Każdy ma przypisane zadania, które realizuje.

Pracownicy udzielają pomocy w rozeznaniu sprawy, z którą Państwo przyjdziecie.

Urząd Miasta Puławy znajduje się przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach,

Urząd Stanu Cywilnego przy ul. Piłsudskiego 57.

Urząd jest otwarty dla mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30.

W każdy czwartek urząd pracuje w godzinach od 7:30 do 17.00.

Kasa Urzędu jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:45.

W czwartki zaś od 8:30 do 15.45.

Przerwa w pracy kasy w każdy dzień tygodnia w godzinach 11:30 – 11:45.

Wejście główne dla interesantów znajduje się od ul. Lubelskiej.

Wejście boczne znajduje się od strony Sadu Rejonowego.

Do budynku zapewniony jest podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zachęcamy do kontaktów drogą elektroniczną na Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej UM Puławy na platformie  ePUAP: /UM_Pulawy/SkrytkaESP lub adres email: um@um.pulawy.pl  oraz do kontaktu telefonicznego.

Numery telefonów do Wydziału Obsługi Mieszkańców to 81 458 60 01, 81 458 60 02, 81 458 60 03.

Pod tymi numerami  otrzymasz informacje o sprawach załatwianych w Urzędzie.

Numer Fax do urzędu + 48 81 458 61 99.

Strona internetowa https://www.pulawy.eu  oraz https://umpulawy.bip.lubelskie.pl 

Celem umówienia się do Prezydenta Miasta Puławy należy zadzwonić do sekretariatu na numer telefonu: 81 4586105.

W Urzędzie Miasta wprowadzono usługę Tłumacza Migam, która polega na dostępie do zdalnego tłumacza języka migowego bez konieczności instalacji aplikacji.

Każda osoba, która potrzebuje kontaktu z urzędem poprzez tę usługę może połączyć się z tłumaczem języka migowego bezpośrednio z przeglądarki.