Nabór wniosków o udzielenie dotacji do budowy systemów zbierania wody deszczowej

Foto: Pixabay,

Od 19 kwietnia 2022 do 30 września 2022 trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań polegających na wykonaniu systemów do zbierania i wykorzystywania wody opadowej i roztopowej w miejscu jej powstania.

Warunki otrzymania dotacji określa uchwała nr XL/377/21 Rady Miasta Puławy z dnia 29 grudnia 2021 r. opublikowana w Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 17 stycznia 2022 r. poz. 367.

Zadanie dotowane jest maksymalnie w 50% poniesionych kosztów realizacji zadania, jednak nie więcej niż 3000 zł. Wnioski o udzielenie dotacji rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

 

Załączniki do artykułu