Akcja zwalczania komarów i meszek

Foto: Pixabay,

Informujemy, że w dniach od 18 - 20 czerwca 2022 r. w godzinach wieczornych i nocnych planowane jest przeprowadzenie zabiegu zwalczania kleszczy, komarów i meszek na wybranych terenach rekreacyjnych i placówek oświatowych Miasta Puławy.

Opryski przestrzenne (naziemne) będą wykonane w godzinach nocnych i porannych (od 21:00 do 4:00), przy odpowiednich warunkach atmosferycznych - bez opadów i przy bezwietrznej pogodzie. Zwalczane będą dorosłe formy owadów.

Usługę wykona firma Specjalistyczny Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji Dziedzic Jacek .

Środki chemiczne, które zostaną użyte do zwalczania owadów, posiadają świadectwa rejestracji wydane przez Ministra Zdrowia o dopuszczeniu do stosowania na terenie Polski. Tym niemniej apelujemy o zachowanie ostrożności przy korzystaniu z niżej wymienionych obszarów, na których będą przeprowadzane zabiegi chemiczne:

1. Bulwar nad Wisłą - od ul. 6 Sierpnia/ ul. Wiślana do mostu im. Jana Pawła II
2. Pobrzeże Wisły od mostu im. I. Mościckiego do granic z Parchatką (ograniczone wałem przeciwpowodziowym), w tym ścieżka rowerowa wzdłuż wału wiślanego
3. Błonia pomiędzy ul.Słowackiego, ul.Kaniowczyków, ZSO Nr 1 a Stacją Paliw PKN Orlen przy ul. Lubelskiej
4. Tereny zieleni na Marinie Puławy przy ul. Portowej oraz tereny zieleni wzdłuż ciągu pieszego prowadzącego do wieży widokowej za Mariną
5. Skwer Niepodległości pomiędzy Al. Królewską, ul. Czartowskich, Al. Małą
i ul. Piłsudskiego
6. Plac zabaw i siłownia przy ul. Kołodzieja; teren przy skrzyżowaniu ul. Kołodzieja i ul. Górnej; działka
7. Zieleńce przy ZSO Nr 2 – fragmenty działek nr 502/36, 502/34, 502/82
8. Skwer przy ul. Legionu Puławskiego – działka nr 3087/61
9. Plac rekreacyjno-sportowy przy ul. Kochanowskiego/Sienkiewicza – działki nr 859/5 i 860/2
10. Skwer przy ul. 6-go Sierpnia – położony w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wisły,
w sąsiedztwie Tawerny; działki nr: 106/12, 106/13, 138;
11. Skwer przy ul. Sieroszewskiego - teren przylegający do zabytkowej willi i ogrodu przy
ul. Sieroszewskiego; działka nr 3243/7
12. Zieleniec z krzewami cisu przy ul. Gdańskiej – położony u zbiegu ul. Gdańskiej
i ul. Centralnej; fragment działki nr 2757/4
13. Zieleniec przy skrzyżowaniu ulic Wróblewskiego i Prusa; działki i fragmenty działek
nr:615/37, 615/40, 615/41, 615/44, 615/45, 615/47, 615/15
14. Skwer przy ul. Kujawskiego – teren pomiędzy Galerią Zieloną a Urzędem Skarbowym;
nr działki 1423/18
15. Park „Solidarności” – pomiędzy os. Wróblewskiego a os. Leśna PSM, ul. Jaworową i ul. Eustachiewicza
16. Skwer przy ul. Polnej (teren pomiędzy przedszkolem Nr 10 i Nr 13. Tężnia solankowa i siłownia na powietrzu)
17. Tereny zieleni wokół budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Partyzantów i kortów tenisowych przy ul. Wróblewskiego
18. Tereny zieleni wokół budynku Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 4
19. Tereny zieleni Placu im. Fryderyka Chopina przed budynkiem Urzędu Miasta przy ul. Lubelskiej 5
20. Tereny zieleni pomiędzy ul. Wojska Polskiego a drogą dojazdową do budynku Urzędu Miasta Puławy od ul. Lubelskiej (teren pomiędzy posesjami Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”, Komendy Powiatowej Policji a budynkami kościoła Parafii p.w. Matki Bożej Różańcowej, Sądu Rejonowego i Urzędu Miasta Puławy)
21. Skwer przy Dworcu PKS - tereny zieleni wzdłuż drogi dojazdowej do budynku Urzędu Miasta Puławy od ul. Lubelskiej
22. Tereny zieleni wokół Stadionu Miejskiego i kompleksu basenów przy ul. Hauke-Bossaka
23. Park puławski – ul. Czartoryskich 8 (część górna parku, obejście budynku pałacu, ogród dolny, teren przy łasze wiślanej)
24. Teren wokół Pałacu Marynki – ul. Kazimierska 2
25.Teren wokół Biblioteki Miejskiej – ul. Głęboka 7 a
26.Miejskie Przedszkole Nr 2 – ul. Norblina 17
27. Miejskie Przedszkole Nr 3 – ul. Legionu Puławskiego 6
28. Miejskie Przedszkole Nr 5 – ul. Słowackiego 5a
29. Miejskie Przedszkole Nr 7 – ul C. K. Norwida 30
30. Miejskie Przedszkole Nr 8 – ul. C. K. Norwida 4
31. Miejskie Przedszkole Nr 10 – ul. Karpińskiego 8
32. Miejskie Przedszkole Nr 13 – ul. Skłodowskiej 7b
33. Miejskie Przedszkole Nr 14 – ul. Kołłątaja 17
34. Miejskie Przedszkole Nr 15 – ul. Leśna 14
35. Miejskie Przedszkole Nr 16 – ul. Krańcowa 9
36. Miejskie Przedszkole Nr 18 – ul. Norwida 32 a
37. Publiczne Przedszkole Integracyjne - ul. Czartoryskich 21
38. Szkoła Podstawowa Nr 1 – ul. Kaniowczyków 1
39. Szkoła Podstawowa Nr 6 – ul. Niemcewicza 4
40. Zarząd Puławskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” – ul. Niemcewicza 2a
41. Szkoła Podstawowa Nr 10 – ul. 6 Sierpnia 30
42. Szkoła Podstawowa Nr 2 – Al. Mała 10

43. Szkoła Podstawowa Nr 3 – ul. Jaworowa 5
44. Szkoła Podstawowa Nr 4 – ul. Zabłockiego 8
45. Szkoła Podstawowa Nr 11 – ul. Legionu Puławskiego 8
46. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 – ul. Kaniowczyków 32
47. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – ul. Wróblewskiego 11
48. Teren zieleni przy ul. Spacerowej, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego za Miejskim Przedszkolem nr 3 w Puławach
49. Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Puławach – ul. 6 sierpnia 20
50. Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Puławach - ul. Wróblewskiego 21