Zasady użycia gaśnic

gaśnica.jpg
Foto: źródło: pixabay, gaśnica.jpg

Jak posługiwać się podręcznym sprzętem gaśniczym

Zasady użycia gaśnic


Treść artykułu

Do gaszenia najlepsza i najwygodniejsza w użyciu jest gaśnica. Ma ona na swojej obudowie wyraźne i duże oznaczenie literowe, wskazujące na rodzaj pożaru, do gaszenia którego dana gaśnica jest przeznaczona:

A – ciała stałe pochodzenia organicznego, przy spalaniu których występuje zjawisko żarzenia (drewno, papier itp.)

B – ciecze palne i substancje stałe, topniejące wskutek ciepła (benzyna, rozpuszczalniki, smoła, topiące się tworzywa sztuczne)

C – gazy palne (gaz miejski i ziemny, acetylen, propan-butan)

D – metale lekkie, np. aluminium, magnez, sód

E – pożary z grup ABC, występujące w obrębie urządzeń pod napięciem

F – tłuszcze i oleje w urządzeniach kulinarnych

 

Do gaszenia każdego z nich należy używać odpowiednich środków. Do pożarów z grupy:

A – używana jest woda, piana gaśnicza, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla

B – odpowiednia piana gaśnicza, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla,

C – proszek gaśniczy, dwutlenek węgla,

D – specjalne gaśnice proszkowe

E – proszek gaśniczy, dwutlenek węgla, 

F – proszek gaśniczy, piana gaśnicza

 

Przy gaszeniu należy pamiętać o następujących zasadach:

  • kierować strumień środka gaśniczego na palące się przedmioty lub obiekty w kierunku od strony zewnętrznej (skrajnej) do środka;
  • przy gaszeniu przedmiotów ustawionych pionowo należy gasić od góry w dół;
  • należy używać środków gaśniczych przeznaczonych do gaszenia danej grupy pożarów.

 

Kupując gaśnicę, należy pamiętać, że przygotowane środki gaśnicze powinny być takiego rodzaju, aby można było ich użyć bez zastanawiania się, czy są odpowiednie w konkretnej sytuacji, czy nie. Stres wywołany przez pożar może być (i prawdopodobnie będzie) tak duży, że sparaliżuje myślenie, a w takim przypadku łatwo o użycie niewłaściwego środka gaśniczego. Może się zdarzyć, że gaśnicą spowodujemy większe straty niż te spowodowane przez sam ogień.

1

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miasta Puławy

Opublikował: Ewelina Borawska

Data udostępnienia w BIP: 16-12-2021 12:15

Data modyfikacji informacji: 09-02-2022 13:53

0