Aktualizacja poradnika „Bezpieczeństwo i ja"

Zdjęcie wozu strażackiego
Foto: Zasoby UM, Zdjęcie wozu strażackiego

Przekazujemy Państwu aktualizację poradnika „Bezpieczeństwo i ja" opracowanego przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Puławy.

Poradnik został wzbogacony o nowe informacje potrzebne w ciągle zmieniającym się świecie. Bezpieczeństwo nas wszystkich w dużym stopniu zależy od nas samych - od tego, jak się przygotujemy do ewentualnych zagrożeń, jak będziemy reagować w sytuacjach niebezpiecznych i jak będziemy współpracować z zespołami ratowniczymi.

W dzisiejszych czasach, nadal mimo ogromnego rozwoju technologii i wiedzy, nie jesteśmy w stanie przewidzieć dokładnego czasu i miejsca katastrofy czy klęski żywiołowej, ani ich całkowicie wyeliminować. Możemy jednak, dzięki dobrej współpracy i edukacji społecznej, właściwie zachowywać się przed, w trakcie i po wystąpieniu zagrożenia, a dzięki temu ograniczyć cierpienie naszych bliskich i zmniejszyć straty w naszym mieniu. Mamy nadzieję, że poradnik będzie przydatny w codziennym życiu i pozwoli Państwu uniknąć wielu zagrożeń i niebezpieczeństw.

Załączniki do artykułu