Wsparcie dla Ukrainy. Stanowisko Rady Miasta i Prezydenta Miasta Puławy

Foto: Zasoby Pixabay,

Wsparcie dla Ukrainy. Stanowisko Rady Miasta i Prezydenta Miasta Puławy

Nie możemy pozostać obojętni wobec krzywdy i cierpienia, które dotykają naród ukraiński. Pamiętajmy, że Puławy mają dwa ukraińskie miasta partnerskie – Dublany i Bojarkę.

Dzisiaj podczas XLII sesji Rady Miasta Puławy VIII kadencji zostało przyjęte wspólne stanowisko Rady Miasta Puławy i Prezydenta Miasta Puławy w sprawie wyrażenia solidarności z narodem ukraińskim.

Jako samorząd włączyliśmy się w pomoc humanitarną: tworzymy punkt doraźnej pomocy i jesteśmy przygotowani do zapewnienia miejsc schronienia dla uchodźców. Uruchomiliśmy specjalne konto „Pomoc humanitarna dla Ukrainy od mieszkańców Miasta Puławy”, na które można wpłacać środki.

Numer rachunku: 74 1020 3147 0000 8902 0166 6486

 

Wspólne Stanowisko Rady Miasta Puławy i Prezydenta Miasta Puławy z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia solidarności z narodem ukraińskim

 W obliczu niczym nieuzasadnionej agresji Federacji Rosyjskiej na suwerenne państwo Ukrainę - naszego sąsiada, partnera i przyjaciela - Rada Miasta Puławy i Prezydent Miasta Puławy wspólnie - w imieniu całej społeczności lokalnej miasta Puławy - wyrażają wsparcie i pełną solidarność z narodem ukraińskim.

Ukraina jest niepodległym i demokratycznym państwem. Nienaruszalność granic i prawo do samostanowienia to fundamentalne zasady prawa międzynarodowego, które nie mogą być w żaden sposób łamane. Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec aktów agresji wymierzonych przeciwko suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy - naszego sąsiada i przyjaciela. Jednocześnie wyrażamy swoje wsparcie i solidaryzujemy się z mieszkańcami Ukrainy, dla których nadszedł trudny czas konfliktu wojennego.

W imię wieloletniej współpracy i przyjaźni Miasta Puławy z miastami ukraińskimi (Bojarką i Dublanami), deklarujemy pełną gotowość udzielenia wszelkiej pomocy humanitarnej mieszkańcom Ukrainy. Wyrażamy nadzieję, że dramatyczna sytuacja na Ukrainie zostanie wkrótce zażegnana, a los jej mieszkańców znacznie się poprawi.  Wszystkim mieszkańcom Bojarki, Dublan oraz całemu narodowi ukraińskiemu ślemy wyrazy solidarności i wsparcia. Życzymy, aby wspólnie przetrwali ten trudny czas i aby odzyskali utracone poczucie spokoju i bezpieczeństwa.

Ukraina musi nadal być wolnym, suwerennym i niepodległym państwem.

Stanowisko