Żegnamy Wiesława Sowę

Kondolencje
Foto: Zasoby UM, Kondolencje

Z głębokim smutkiem oraz w poczuciu ogromnej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci Wiesława Sowy, który przez dwadzieścia lat pełnił funkcję dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1. im. Komisji Edukacji Narodowej. Pedagoga o ogromnym sercu i pasji, który kształtował umysły i charaktery młodego pokolenia.
Żegnamy kochanego nauczyciela, serdecznego przyjaciela, ale przede wszystkim dobrego człowieka.
Składamy wyrazy współczucia i żalu Rodzinie oraz Bliskim w tym ciężkim dla Nich czasie.

2_2022-05-06_10:37:29.jpg