Wymień kopciucha, już czas!

Wymień kopciucha, już czas!
Foto: Urząd Marszałkowski Lublin, Wymień kopciucha, już czas!

Przypominamy naszym mieszkańcom, o terminach wymiany wysokoemisyjnych kotłów węglowych

- do 31 grudnia 2023 r. kotły bezklasowe oraz kotły 1 i 2 klasy,

- do 31 grudnia 2026 r. kotły 3 i 4 klasy,

- do 31 grudnia 2029 r. kotły klasy 5.

Zastosowane nowe źródło ogrzewania winno spełniać wymagania Ecodesign (zgodny z wymaganiami Ekoprojektu) lub inne niskoemisyjne źródło ogrzewania.

Obowiązek wymiany źródła ogrzewania na niskoemisyjne wynika z podjętej w dniu 19 lutego 2021 r. przez Sejmik Województwa Lubelskiego tzw. „uchwały antysmogowej” Nr XXIII/388/2021 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych, (Dz. Urz. Woj. Lub. Z 25 lutego 2021 r., poz. 917). https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2021/917/  

 

Skorzystaj z dotacji na wymianę źródła ogrzewania w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz gminnego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Puławach.

Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Puławy udzielają informacji o zasadach przyznawania dotacji w ramach ww. programów oraz świadczą pomoc w zakresie złożenia wniosku i rozliczenia przyznanej dotacji. Szczegóły pod numerem telefonu 81 458 61 30, e-mail: srodowisko@um.pulawy.pl .

Punkt informacyjno-konsultacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, prowadzony przez Miasto Puławy obsługuje osoby zainteresowane dofinansowaniem w ramach programu Czyste Powietrze codziennie w godzinach 9-13, informacje udzielane są także telefonicznie: 81 458 61 30 oraz drogą mailową: srodowisko@um.pulawy.pl .