Złóż wniosek na zakup paliwa stałego

Foto: Pixabay,

Miasto Puławy przyjmuje wnioski od mieszkańców zainteresowanych zakupem preferencyjnym paliwa stałego.

Informujemy, że z  dniem 2 listopada 2022 r.  weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Do zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art.2 ust. 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Kto może złożyć wniosek? 

Wniosek może złożyć osoba fizyczna, która otrzymała dodatek węglowy lub spełnia warunki do jego otrzymania.

Składanie wniosków:

Wnioski można złożyć: za pomocą Platformy ePUAP, osobiście w pok. nr 5,6,9 w Wydziale Ochrony Środowiska oraz w pok. nr 1 w Wydziale Obsługi Mieszkańców  na parterze budynku lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup  opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

Wzór wniosku  dostępny poniżej, w wersji papierowej - w siedzibie Urzędu Miasta Puławy.

Warunki zakupu preferencyjnego przedstawiają się następująco:

1.    Przewidywane ilości możliwe do zakupienia przez gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 i 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.

2.    Gmina sprzedaje paliwo stałe - węgiel w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto;

Weryfikacja wniosków i procedura postępowania:

Wnioski podlegają weryfikacji,  w szczególności w zakresie wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego.

Po pozytywnej weryfikacji wniosku mieszkaniec zostanie poinformowany (mailowo lub telefonicznie) o cenie za zamówiony asortyment oraz terminie dokonania wpłaty (w kasie Urzędu Miasta Puławy).  Po uiszczeniu należnej opłaty mieszkaniec otrzyma potwierdzenie, na podstawie którego będzie uprawniony do odbioru węgla we wskazanych punktach.

Uwaga!   Urząd Miasta Puławy nie pokrywa ani nie organizuje odbioru zamówionego węgla z punktu wskazanego na terenie gminy.

Więcej informacji pod nr tel. 81 458 60 90, 81 458 60 89, 81 458 60 95

 

Załączniki do artykułu