"Czyste powietrze" w Puławach

Napis na błękitnym tle czyste powietrze, zdrowy wybór
Napis na błękitnym tle czyste powietrze, zdrowy wybór

Poniżej prezentujemy dane liczbowe dotyczące wdrażania programu priorytetowego „Czyste Powietrze” w Mieście Puławy (stan na 30 września 2023 r.)

- liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 175

- liczba zawartych umów o dofinansowanie: 146

- liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 98

- kwota wypłaconych dotacji: 1 856 388,09 zł.

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze” mogą uzyskać informacje pod numerem telefonu 81 458 61 30 oraz na stronie internetowej.