Podsumowanie projektu "Razem pomagamy innym"

Zdjęcie grupowe członków stowarzyszenia, Prezydenta Miasta oraz dyrektorów przedszkoli
Foto: Zasoby UM, Zdjęcie grupowe członków stowarzyszenia, Prezydenta Miasta oraz dyrektorów przedszkoli

Od lutego do czerwca, w miejskich przedszkolach realizowany był projekt "Razem pomagamy innym", którego pomysłodawcą i wykonawcą jest Stowarzyszenie "Życie z chorobą nie musi być smutne" im. Karoli Majewskiej. 13 czerwca w naszym urzędzie odbyło się jego podsumowanie.

Projekt zakładał edukację poprzez czytanie dzieciom bajek oraz rozmowę o uczuciach. W rozmowach poruszany był ponadto temat sytuacji dzieci chorych i przebywających w szpitalach. Efektem wizyty w danym przedszkolu były prace plastyczne, które trafiły do chorych dzieci przebywających w szpitalu w Puławach. Podstawą pracy jest książka pt. „Basia. Wielka księga o uczuciach”, autorstwa Zofii Staneckiej i Marianny Oklejak. W książce, w przystępnej dla dzieci w wieku przedszkolnym formie, przedstawione są różnorodne uczucia, zarówno pozytywne jak: empatia, współczucie, wybaczenie, nadzieja, wdzięczność oraz negatywne, czyli złość, zawiść czy nielubienie.

Serdecznie dziękujemy Stowarzyszeniu oraz gronu pedagogicznemu przedszkoli za realizację tego szlachetnego projektu. Specjalne podziękowania kierujemy w stronę Łukasza Grabczaka oraz Ryszarda Majewskiego. Patronatem honorowym wydarzenie objął Prezydent Miasta Puławy Paweł Maj.