NGO: proces monitorowania programów krajowych i regionalnych

Logotyp zawierający nazwę organizacji
Foto: Zasoby organizatora, Logotyp zawierający nazwę organizacji

Publikujemy informację dotyczącą roli organizacji pozarządowych w procesie monitorowania programów krajowych i regionalnych finansowanych z funduszy europejskich, w tym wsparciu, które zaplanowała Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.

Na potrzeby każdego programu zatwierdzonego przez Komisję Europejską w ramach zatwierdzonej Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 już wkrótce zostaną powołane komitety monitorujące. Obowiązkowo w składzie komitetów znajdą się organizacje pozarządowe, w szczególności stojące na straży praw podstawowych i innych zasad.

Szczegółowe informacje znajdują się w informatorze umieszczonym w załączniku.

Załączniki do artykułu