Film promujący kampanię „Zbuduj relacje”

Zdjęcie przedstawia dwie harcerki
Foto: Zasoby UM, Zdjęcie przedstawia dwie harcerki

W ramach kampanii „Zbuduj relacje” przygotowaliśmy dla Państwa materiał filmowy o potrzebie budowania i wzmacniania relacji rodzinnych, koleżeńskich, sąsiedzkich, po prostu międzyludzkich.

Są one jednym z czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi i szkodliwymi i jednocześnie ich jakość ma duży wpływ na naszą codzienność. Zachęcamy Państwa do budowania dobrych relacji! Materiał został sfinansowany ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Puławy na lata 2022-2023.