Uroczystość wręczenia pośmiertnych odznaczeń

Foto: Zasoby UM,

22 kwietnia w budynku Wojskowej Komendy Uzupełnień oraz pod tablicą pamiątkową na jej budynku odbyła się uroczystość wręczenia pośmiertnych Krzyży Oficerskich Orderu Odrodzenia Polski.

Odznaczenia pośmiertnie przyznane zostały przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Marianowi Sośniakowi oraz Feliksowi Tymoszukowi postanowieniem z dnia 20 maja 2021 r. Odznaczenia zostały wręczone Pani Jadwidze Szypiło - bratanicy Feliksa Tymoszuka oraz Panu Waldemarowi Sośniakowi - bratu Mariana Sośniaka przez Wicewojewodę Lubelskiego Pana Roberta Gmitruczuka oraz Komendanta WKU w Puławach Pana ppłk Grzegorza Celińskiego. Wydarzenie przygotowało Stowarzyszenie "Przeszłość-Przyszłości",  które było także wnioskodawcą odznaczeń. Portrety w asyście Wicewojewody i Komendanta wręczył Prezes Artur Kwapiński.