Festiwal sztuki Art Now za nami

Foto: Zasoby UM,

Od 15 do 17 września w Puławach odbywało się wydarzenie „Art Now-Artystyczne Interwencje w Puławach czyli II Sympozjum-zjazd artystów i teoretyków do Puław”.

Za organizację wydarzenia odpowiedzialna była Fundacja KZMRZ. W trakcie trzech dni mieszkańcy mieli okazję uczestniczyć w spektaklach, zajęciach artystycznych, koncertach, konferencji naukowej, które wypełniły przestrzeń byłego dworca PKS, Mediateki, Pałacu Marynki, Mediateki i łachy wiślanej. Wydarzenie odbyło się przy wsparciu Miasta Puławy.