Polski Ład: duże dofinansowanie dla Miasta Puławy

Foto: Zasoby UM,

Miasto Puławy otrzymało dofinansowanie w wysokości 36 165 535,00 zł w ramach II edycji Polskiego Ładu – Funduszu Inwestycji Strategicznych.

Wartość całkowita dwóch projektów wynosi 39 645 300,00 zł. Dzięki wsparciu zrealizujemy wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz budowę dróg w strefie aktywności gospodarczej.

Projekt związany z oświetleniem dotyczy pierwszego etapu przebudowy miejskiego oświetlenia w drogach, ciągach pieszych i placach na energooszczędne typu LED ze sterowaniem wraz z budową kanałów technologicznych w pasach drogowych. Zakres prac będzie dotyczył łącznie 74 obszarów w tym: 51 ulic, 5 dróg wewnętrznych, 5 ciągów pieszych, 4 skwerów, 8 parkingów i terenów osiedli mieszkaniowych w obszarze ograniczonym ul. Lubelską, Centralną, Piaskową a od strony północnej lasem komunalnym i torami kolejowymi. Całość zostanie zintegrowana z siecią magistralną oświetlenia w mieście Puławy umożliwiającą sterowanie i zdalny nadzór (monitorowanie, konfiguracja) przez sieć internetową z poziomu przeglądarki internetowej – bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.
To przed przede wszystkim duża oszczędność dla miasta, lepsza jakość oświetlenia i doświetlenie przejść dla pieszych.

Wartość całkowita projektu: 29.950.000,00 zł
Wnioskowane i otrzymane dofinansowanie: 26.955.000,00 zł

Celem drugiego projektu jest stworzenie spójnej i funkcjonalnej sieci dróg w strefie aktywności gospodarczej na os. Wólka Profecka w Puławach, z bezpośrednim połączeniem jej z drogą wojewódzką nr 801 (ul. Dęblińską), a następnie z drogą ekspresową S 12 i z pozostałą częścią miasta oraz udostępnienie potencjalnym inwestorom atrakcyjnego, kompleksowego uzbrojonego terenu inwestycyjnego o pow.22,76 ha. W ramach projektu planowana jest budowa sieci dróg o łącznej długości ok. 1305 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Realizacja tego projektu pozwoli na płynną komunikację na rozdrobnionych obecnie terenach inwestycyjnych, które znajdują się atrakcyjnym miejscu blisko drogi głównej.

Wartość całkowita projektu: 9.695.300,00 zł
Wnioskowane i otrzymane dofinansowanie: 9.210.535,00 zł