Oznakowania poziome przy ul. Grota-Roweckiego

Zdjęcie: krągły znak na drodze
Foto: Zasoby UM, Zdjęcie: krągły znak na drodze

Kierowcy poruszający się ulicą Grota-Roweckiego od kilku dni przejeżdżają nad poziomymi znakami przypominającymi o strefie ograniczonej prędkości do 30km/h. Zarząd Dróg Miejskich w Puławach podjął kolejne kroki w zapewnieniu bezpieczeństwa pieszym na tym odcinku, realizując pilotażowy program nanoszenia piktogramów na drogi, gdzie występuje szczególnie duże natężenie ruchu.