Nowe inwestycje drogowe w mieście

Droga do hospicjum
Foto: Zasoby UM, Droga do hospicjum

W poniedziałek 22 maja odbyło się przekazanie terenów pod budowę drogi do Hospicjum im. św. Matki Teresy w Puławach oraz pod przebudowę drogi gminnej w ul. Kaniowczyków.

W przypadku Hospicjum, w trakcie prac wybudowany zostanie ciąg pieszo-jezdny o długości ok. 252 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z zatokami parkingowymi oraz miejscami postojowymi. Powstanie także oświetlenie LED (10szt. latarni), kanalizacja deszczowa wraz z zestawem skrzynek rozsączających oraz wykonane zostaną nasadzenia drzew i krzewów.

W ulicy ul. Kaniowczyków prace odbędą się na odcinku od km 0+273,27 do km 0+724,66. W ramach przebudowy zostanie dokonana rozbiórka istniejących nawierzchni oraz konstrukcji jezdni, zatok postojowych i chodników. Do zadań Wykonawcy będzie należało wykonanie odwodnienia drogi do sieci kanalizacji deszczowej, budowa drogi wraz z konstrukcjami, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz trawników i nasadzeń kompensacyjnych.