Kontynuacja przebudowy ulicy Powstańców Listopadowych

Foto: Zasoby UM,

Kontynuujemy przebudowę ul. Powstańców Listopadowych, tym razem na odcinku od km 0+792 do km 1+480 w Puławach.

16 kwietnia odbyło się przekazanie terenu pod tę inwestycję, która zakończy się w 2025 roku. Jest to fragment biegnący od ronda płk. Zygmunta Żyłki-Żebrackiego ps. Żeliwa w stronę ulicy Pięknej. Prace zakładają budowę drogi, kanalizacji deszczowej, oświetlenia LED oraz budowę kanału technologicznego.