Aktualności- Inwestycje i remonty

 • Zdjęcie zburzonego ogrodzenia

  Remonty otoczenia puławskich przedszkoli

  W naszym mieście trwa realizacja projektu „Budowa i modernizacja obiektów sportowych i edukacyjnych w Puławach”.

 • Wymiana rur sieci przesyłu ciepła OPEC

  Duża inwestycja OPEC w unowocześnianie sieci przesyłu ciepła

  W najbliższych latach OPEC planuje przeprowadzenie wielomilionowej inwestycji, która ma na celu unowocześnienie sieci cieplnej w mieście i poprawę jej wydajności. Dzięki realizacji tego projektu przesył ciepła będzie wydajniejszy i mniej awaryjny, jakość powietrza w mieście poprawi się, a mieszkańcy zapłacą niższe rachunki (dzięki niższym opłatom dystrybucyjnym).

 • Płyty betonowe na ul. Powstańców Listopadowych

  Wyłoniono wykonawcę drogi na ul. Powstańców Listopadowych

  Zarząd Dróg Miejskich w Puławach zakończył przetarg na budowę drogi na ul. Powstańców Listopadowych, dofinansowaną ze środków rządowych. W postępowaniu wpłynęło 6 ofert. Budowę zrealizuje konsorcjum firm na czele z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Puławy.

 • Panele fotowoltaiczne na budynku MZK Puławy

  Fotowoltaika na miejskich budynkach użyteczności publicznej

  W trosce o środowisko i z myślą o oszczędnościach Miasto Puławy inwestuje w fotowoltaikę. Panele fotowoltaiczne, transformujące energię słoneczną w prąd, zostaną zainstalowane na 5 budynkach użyteczności publicznej, m.in. na dachu Urzędu Miasta. Trwa przetarg na realizację tego zadania. Oferenci mogą zgłaszać się do 12 marca.

 • Droga z płyt na ul. Powiśle

  Przetarg na budowę drogi w ul. Powiśle.

  Do 19 lutego można składać oferty na wybudowanie brakującego odcinka drogi w ul. Powiśle. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wybrany wykonawca na ukończenie prac będzie mieć 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 • Gablota przed Urzędem Miasta

  Gabloty ogłoszeniowe z Budżetu Obywatelskiego dostępne dla mieszkańców

  Mieszkańcy Puław mogą już korzystać z czterech nowych gablot ogłoszeniowych, które postawiono w ramach Budżetu Obywatelskiego. Domyślne zamki na kluczyk zastąpiono w nich gałkami, co pozwala na swobodne umieszczenie ogłoszenia/plakatu przez każdą zainteresowaną osobę. Przy okazji zachęcamy do przestrzegania regulaminu korzystania z nowych tablic.

 • Skrzyżowanie z pasami i znakiem pionowym

  Informacja o doraźnej naprawie dróg asfaltowych

  Zarząd Dróg Miejskich w połowie stycznia zlecił doraźną naprawę dróg poprzez uzupełnienie powstałych ubytków masą na zimno. Prace prowadzone na ulicach: Grota Roweckiego, Legionu Puławskiego, Grzegorzewskiej, Piaskowej, Dęblińskiej, Zbożowej, Norwida, Słowackiego, Kolejowej zostały zakończone 22 stycznia.

 • Parking dwupoziomowy w Marinie

  Budowa infrastruktury drogowej w Puławach: podpisanie umów

  23 stycznia w naszym urzędzie odbyło się podpisanie umów na realizację zadania „Budowa infrastruktury drogowej w Puławach”, które zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 • Remont drogi gminnej nr 107618L - ul. 6 Sierpnia w Puławach

  Remont drogi gminnej nr 107618L - ul. 6 Sierpnia w Puławach

  Zarząd Dróg Miejskich w Puławach informuje, że w dniu 22.12.2023 r. przystąpiono do odbioru zadania inwestycyjnego pn.: „Remont drogi gminnej nr 107618L - ul. 6 Sierpnia w Puławach od km 0+642 do km 1+052” realizowanego w ramach budżetu Miasta Puławy oraz dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023 r.

 • Zdjęcie ulicy 6 sierpnia

  Informacja dotycząca ulicy 6 sierpnia

  Zarząd Dróg Miejskich w Puławach informuje, że w dniach 18-19.12.2023 r. Wykonawca robót PRD Zwoleń Sp. z o.o. przystąpi do realizacji wykonania nawierzchni ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej na remontowanym odcinku w ul. 6 Sierpnia.