Ogłoszenie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Miasto Puławy

zdjęcie Wisły.png
Foto: Krzysztof Wójcik/ zasoby UM, zdjęcie Wisły.png

Prezydent Miasta Puławy Zarządzeniem nr A/ 30/2023 z dnia 24 lutego 2023 r. ogłasza odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Miasto Puławy.

Z dniem 24 lutego 2023 r. od godz. 18:00  Prezydent Miasta Puławy ogłasza odwołanie stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Miasto Puławy.

Załączniki do artykułu