Informacja dotycząca usuwania sopli lodu z lamp oświetlenia drogowego

Sople lodu
Sople lodu

W związku z zagrożeniem jakie stwarzają zwisające sople z różnego rodzaju obiektów, w tym latarni oświetlenia drogowego, Prezydent Miasta Puławy na spotkaniu w dniu 4 grudnia 2023 r. o zobowiązał dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Puławach do podjęcia działań w celu usunięcia sopli z latarni.

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach niezwłocznie przekazał polecenie usunięcia sopli z latarni wykonawcom realizującym usługę konserwacji oświetlenia drogowego.

Informacje zostały przekazane zarówno do wykonawcy realizującego zakres na majątku Miasta Puławy jak i PGE Dystrybucja S.A., który realizuje konserwację na majątku własnym.

Wykonawca konserwacji oświetlenia drogowego, gdzie właścicielem oświetlenia jest Miasto Puławy w dniu 04.12.2023 r. zobowiązał się rozpocząć realizację ww. prac.

PGE Dystrybucja S.A, który jest właścicielem większości oświetlenia na terenie miasta Puławy (m.in. na terenach spółdzielni mieszkaniowych) zobowiązany jest do wykonywania tych czynności we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

Prace związane z usuwaniem sopli będą realizowane na bieżąco i sukcesywnie w miarę stwierdzenia takiej konieczności.

Mieszkańców miasta prosimy, aby zgłaszali przypadki związane z tego typu niebezpieczeństwem na portalu PUŁAWOAKTYWNI  lub do Zarządu Dróg Miejskich w Puławach albo do PGE Dystrybucja S.A.